Mai Thanh Lan

mtl

Mai Thanh Lan

Tiến sĩ

- Giảng viên cao cấp, Chuyên gia EduViet, chuyên sâu các lĩnh vực đào tạo về quản trị nhân lực
- Tham gia giảng dạy các chương trình inhouse về quản trị nhân lực.
- Phó Trưởng Bộ môn Quản trị doanh nghiệp, Trường Đại học Thương Mại
- Trưởng bộ môn Quản trị nguồn nhân lực, Trường Đại học Thương Mại

Đánh giá bài viết
Quá trình đào tạo
Tiến sĩ ngành Thương Mại/Quản trị nhân lực trường Đại học Thương Mại 2011
MBA ngành Quản trị kinh doanh/Quản trị nhân lực trường Đại học Kinh tế quốc dân 2007
Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Thương Mại 1998
Kinh nghiệm giảng dạy và công tác
Giảng viên cao cấp, Chuyên gia EduViet, chuyên sâu các lĩnh vực đào tạo về quản trị nhân lực: phân tích công việc, xây dựng khung năng lực, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá; xây dựng quy chế tiền lương.

Tham gia giảng dạy các chương trình inhouse về quản trị nhân lực của EduViet.

2008 – nay
Trưởng bộ môn Quản trị nguồn nhân lực – Trường Đại học Thương Mại 2010 – nay
Phó Trưởng Bộ môn Quản trị doanh nghiệp – Trường Đại học Thương Mại 2009 – 2010
Giảng viên Bộ môn Quản trị doanh nghiệp – Trường Đại học Thương Mại 1998 – 1999
Kinh  nghiệm tư vấn
Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự (MTCV, đánh giá, lương, thưởng) cho công ty cổ phần thiết bị điện Hà Anh, (52 chức danh), Trường Đại học Thương Mại. 2016
Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự (MTCV, đánh giá, lương, thưởng) cho công ty cổ phần TRACO, (52 chức danh), Trường Đại học Thương Mại. 2016
Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự (MTCV, đánh giá, lương, thưởng) cho công ty cổ phần MCBooks, (35 chức danh), Trường Đại học Thương Mại. 2015
Xây dựng quy chế tiền lương cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, 2012, EduViet. 2012
Xây dựng hệ thống MTCV và quy chế tiền lương cho công ty cổ phần TID, EduViet. 2011
Tái cơ cấu tổ chức và thiết kế hệ thống đánh giá và tiền lương của công ty cổ phần mía đường Lam Sơn (Lasuco). Tái cơ cấu tổ chức và thiết kế hệ thống đánh giá và tiền lương. Tổng số chức danh 256 chức danh và 1100 cán bộ nhân viên, EduViet 2009
Tái cơ cấu tổ chức và hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự công ty cổ phần Lilama3. Tái cơ cấu, định biên và đánh giá năng lực, thiết kế hệ thống đánh giá và tiền lương. Tổng số chức danh 87 chức danh và 124 cán bộ nhân viên, EduViet. 2009
Xây dựng hệ thống đánh giá hoàn thành nhiệm vụ theo KPI (Key Performance Indicator) cho Công ty cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu (EuroWindow). Tổng số có 109 chức danh và 680 cán bộ nhân viên. Xây dựng KPI và triển khai đánh giá theo quý phục vụ trả lương và thưởng, EduViet. 2009
Xây dựng và ứng dụng từ điển năng lực cho Công ty cổ phần điện tử viễn thông Elcom. Tổng số 102 chức danh và 243 cán bộ nhân viên. Xây dựng từ điển năng lực, triển khai đánh giá năng lực phục vụ đào tạo và trả lương theo năng lực, EduViet 2008 – 2009
Thực hiện xây dựng MTCV, tiêu chuẩn công việc, đánh giá năng lực và xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển NNL,C.Doc. 2007 – 2008

Các khóa học

ID Tên khóa học Thời lượng Ngày bắt đầu
Đăng ký Ứng dụng BSC và KPI trong doanh nghiệp (Thứ 7, Chủ Nhật) 4 buổi 17/01/2017

Nhận Ngay Lì Xì Khủng 2017

Lên tới 1.659.000* Duy Nhất Trong Tháng 1/2017
Sẽ Hết Trong
* Tặng 1.035.000 VNĐ + 1 phiếu khám bệnh Medlatec 624k
Đăng Ký Ngay
300 Doanh Nghiệp Đã Thực Hiện Đào Tạo Tại Eduviet
Đăng Ký Đào Tạo

Pin It on Pinterest