Với hơn 12 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý, Eduviet giữ gìn uy tín của mình thông qua tác động đến khách hàng, giúp khách hàng giải quyết hiệu quả các vấn đề dù phức tạp trong quá trình tái cấu trúc tổ chức, cải tiến hệ thống quản trị nhân sự và hệ thống đãi ngộ nhân sự.

Bên cạnh đó, Eduviet hỗ trợ quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực dịch vụ hành chính công, đóng góp cải tiến môi trường kinh doanh và đầu tư ở Việt Nam.

Với đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, Eduviet đã triển khai thành công các dự án tư vấn cho các doanh nghiệp lớn như Vinachem, Lilama, Elcom, Viettel, CMC, Lasuco, Siêu Thanh, Eurowindow, Peacesoft, Transerco,…Các dịch vụ tư vấn tiêu biểu của Eduviet:

1. Xây dựng bản đồ chiến lược sử dụng công cụ BSC

Hoạch định chiến lược là một hoạt động quản trị tổ chức được dùng để thiết lập ưu tiên công việc, tập trung nguồn lực, củng cố hoạt động vận hành, đảm bảo nhân viên và các bên liên quan đang làm việc vì những mục tiêu chung, thiết lập sự đồng thuận về những kết quả/thành quả mong đợi, và đánh giá, điều chỉnh định hướng của tổ chức trước những thay đổi của môi trường.

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ áp dụng một quy trình toàn diện và nghiêm ngặt để hỗ trợ ban lãnh đạo của công ty khách hàng đưa ra những quyết định căn cơ mà sẽ giúp định hình chân dung của tổ chức, khách hàng của tổ chức là ai, tổ chức cần phải làm gì, vì sao lại làm những việc ấy, làm thế nào tổ chức trở nên khác biệt, nhằm hướng đến sự phát triển trong tương lai.

Khi quá trình hoạch định chiến lược hay soát xét chiến lược được triển khai hiệu quả, nó không chỉ thể hiện rõ ràng con đường mà tổ chức đang đi, những hành động cụ thể cần thực hiện để tổ phát triển, mà còn giải đáp được câu hỏi: “Làm thế nào biết được đã thành công hay chưa?”. Trên cơ sở này, chúng tôi thể hiện phương pháp hoạch định chiến lược của mình thành kế hoạch cụ thể mà có thể được tích hợp một cách mượt mà vào hệ thống Balanced Scorecard khi khách hàng yêu cầu.

2. Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá thành tích theo KPI

Là một trong những công ty tư vấn đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng và thực thi hệ thống đánh giá kết quả công việc (KPI), Eduviet đúc kết được cách tiếp cận, phương pháp luận và công cụ (phần mềm KPI) giúp khách hàng xây dựng KPI theo chuẩn mực quốc tế và vận hành KPI một cách thực sự hiệu quả sau khi dự án tư vấn KPI kết thúc. Cách tiếp cận xây dựng KPI của Eduviet giúp khách hàng giải quyết được các vấn đề:

 1. Xây dựng KPI mất rất nhiều thời gian, công sức, chi phí
 2. Các KPI chưa rõ ràng, cảm tính, khó đo lường
 3. KPI của công ty – bộ phận – nhân viên thiếu liên kết đồng bộ
 4. KPI không đi vào thực tế bằng các công việc hàng ngày
 5. Không tổng hợp được dữ liệu, theo dõi tình hình thường xuyên
 6. Đánh giá cảm tính dẫn đến nhân viên không phục, mâu thuẫn nội bộ

Cách tiếp cận xây dựng KPI của Eduviet giúp khách hàng tiết kiệm 80% thời gian và không phụ thuộc vào tư vấn bên ngoài gồm các nội dung:

 1. Tổ chức workshop cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao và quản lý cấp trung về quản trị BSC – KPI và phương pháp xây dựng KPI
 2. Đào tạo từng bộ phận trong doanh nghiệp về xây dựng KPI của bộ phận và phân bổ KPI xuống từng nhân viên
 3. Đào tạo từng bộ phận trong doanh nghiệp về kỹ năng lập kế hoạch và kỹ năng quản trị xây dựng KPI
 4. Hướng dẫn sử dụng phần mềm KPI (xây dựng KPI cho từng nhân viên và quản lý KPI của nhân viên theo ngày) do đối tác của Eduviet phát triển (công ty SSKPI)
3. Xây dựng từ điển năng lực và khung năng lực

Từ điển năng lực là tất cả các năng lực được chuẩn hóa và áp dụng cho mọi chức danh công việc tại tổ chức, đảm bảo phù hợp với giá trị cốt lõi, văn hóa và đặc thù tính chất công việc. Tùy từng tổ chức sẽ có bộ Từ điển năng lực đặc trưng phù hợp với chiến lược kinh doanh và văn hóa của mỗi tổ chức.

Các bước xây dựng từ điển năng lực

 1. Phân tích công việc
 2. Xác định tiêu chuẩn năng lực
 3. Xem xét văn hóa và đặc thù của doanh nghiệp
 4. Xây dựng tự điển năng lực

Eduviet cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lực. Không chỉ là một trong những công ty tư vấn đầu tiên tại Việt nam cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng khung năng lực và tích hợp vào hệ thống lương tiên tiến (tham chiếu HAY, Mercer) và chiến lược nhân sự, sau nhiều dự án, Eduviet đã phát triển công cụ xây dựng khung năng lực với mức độ tự động hóa cao, tạo thuận tiện cho người sử dụng.

Quy trình xây dựng khung năng lực:

 1. Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
 2. Chuẩn hóa chức năng bộ phận
 3. Chuẩn hóa hệ thống chức danh
 4. Xây dựng mô tả công việc
 5. Thiết kế khung năng lực chung
 6. Xây dựng khung năng lực cho các vị trí
 7. Đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lực
4. Xây dựng quy chế trả lương 3P

Eduviet cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho các doanh nghiệp. Hệ thống lương 3P giúp doanh nghiệp có một hệ thống đãi ngộ phù hợp trong đó lương nhân viên được trả cho các yếu tố quan trọng như vị trí công việc, năng lực của nhân viên và kết quả thực hiện công việc.

Quy trình xây dựng hệ thống lương 3P:

 1. Thống nhất định hướng chiến lược
 2. Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
 3. Chuẩn hóa chức năng bộ phận
 4. Chuẩn hóa hệ thống chức danh
 5. Xây dựng mô tả công việc
 6. Xây dựng khung năng lực
 7. Đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lực
 8. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả và Quy chế đánh giá
 9. Đánh giá giá trị công việc
 10. Xây dựng quy chế và hệ thống lương 3P
5. Xây dựng hệ thống mô tả công việc và tiêu chuẩn chức năng chuyên môn

Mục tiêu thiết kế và xây dựng bản mô tả công việc và tiêu chuẩn chức danh:

 • Phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa các đơn vị, phòng ban và các chức danh công việc.
 • Giúp người lao động biết rõ trách nhiệm, công việc của mình
 • Là cơ sở để tuyển dụng, phân công công việc, đào tạo kỹ năng làm việc
 • Là cơ sở kiểm tra, đánh giá hiệu quả làm việc của từng nhân viên
 • Là cơ sở để đánh giá giá trị công việc và trả lương, thưởng, đãi ngộ khác

Eduviet sẽ cùng bạn đạt được các mục tiêu trên thông qua các bước tư vấn:

 • Nghiên cứu về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị
 • Lựa chọn phương pháp và thiết kế phiếu khảo sát
 • Khảo sát và phân tích công việc…
 • Xác định mục tiêu, kết quả mong đợi của từng vị trí chức danh
 • Xác định các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn công việc cụ thể
 • Xác định các yêu cầu đối với người thực hiện công việc
6. Xây dựng chiến lược nhân sự và chiến lược học tập và phát triển


Eduviet cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự và kế hoạch học tập và phát triển cho doanh nghiệp.

Xây dựng chiến lược nhân sự giúp các doanh nghiệp xác định rõ các nhóm nhân sự chiến lược, có định hướng rõ ràng trong việc phát triển đội ngũ nhân sự, “Buy” or “Make”. Dịch vụ này cũng giúp xây dựng kế hoạch học tập và phát triển cho đội ngũ nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp dựa trên đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực theo khung năng lực.

Quy trình chiến lược nhân sự:

 1. Thống nhất định hướng chiến lược phát triển
 2. Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
 3. Chuẩn hóa chức năng bộ phận
 4. Chuẩn hóa hệ thống chức danh
 5. Xây dựng mô tả công việc
 6. Xây dựng khung năng lực
 7. Xây dựng chiến lược nhân sự
 8. Đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lực
 9. Xây dựng kế hoạch học tập và phát triển cho từng cá nhân
7. Tư vấn tái cấu trúc hệ thống

Eduviet cung cấp dịch vụ tư vấn tái cơ cấu (tái cấu trúc) theo chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. Dịch vụ tư vấn tái cơ cấu giúp khách hàng có bộ máy tổ chức linh hoạt và phù hợp với chiến lược kinh doanh, từ đó tạo hiệu quả cao trong việc theo đuổi các mục tiêu chiến lược cũng như tăng cường khả năng cạnh tranh.

Dịch vụ tư vấn tái cơ cấu bao gồm: 

 • Đánh giá cơ cấu tổ chức theo chuỗi giá trị và chiến lược kinh doanh
 • Tái cơ cấu tổ chức và điều chỉnh hệ thống chức danh
 • Tái cấu trúc quy trình kinh doanh

Một chuyên gia về tổ chức đã nói: “Muốn phá vỡ một tổ chức, chỉ cần làm rối loạn cơ chế vận hành và các mối quan hệ”

Cơ chế vận hành bao gồm từ chế độ trách nhiệm, phối hợp, cách thức ra quyết định, các nguyên tắc sử dụng nguồn lực đến các mối quan hệ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Nếu cơ cấu là “phần cứng” thì cơ chế chính là “phần mềm” của tổ chức, được xác định nhằm đảm bảo bộ máy hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả theo đúng định hướng chiến lược.

Trách nhiệm, quyền hạn, cơ chế phối hợp của ban lãnh đạo và giữa các bộ phận không rõ ràng, chồng chéo. Các nguyên tắc làm việc và ứng xử không được thiết lập. Các quy định về sử dụng tài chính, tài sản và thông tin không được tường minh và có tính hiệu lực. Các chuẩn mực quan hệ với đối tác, khách hàng không được xác lập v..v. Những điều này đều có thể gây thất thoát, rối loạn, xung đột, thậm chí vô hiệu hoá hoạt động của tổ chức.

Bạn cần cải tiến, kiện toàn hơn nữa cơ chế quản lý doanh nghiệp của mình với các yêu cầu như:

 • Hoàn thiện cơ chế điều hành của hội đồng quản trị, ban lãnh đạo công ty nhằm làm rõ vai trò và trách nhiệm của từng cấp, từng vị trí trong quản lý.
 • Phân cấp quản lý tài chính, tăng cường kiểm soát chi phí nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong huy động và sử dụng.
 • Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Xây dựng quy trình tuyển dụng, đánh giá và đào tạo nhằm sử dụng và phát triển nguồn nhân lực một cách hữu hiệu.
 • Thiết lập quy trình quản lý nội bộ; Hợp lý hóa quy trình làm việc, bảo mật thông tin, hệ thống lập kế hoạch và báo cáo v..v.
 • Thiết lập những chuẩn mực, nguyên tắc kinh doanh và ứng xử trong và ngoài doanh nghiệp, phù hợp với giá trị văn hoá mà doanh nghiệp theo đuổi.
 • Xác định các chế độ, lề lối làm việc, biện pháp khuyến khích, khen thưởng cho từng đối tượng lao động v..v. nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh.

EduViet sẽ cùng khách hàng thực hiện các yêu cầu trên thông qua các bước tư vấn:

 • Khảo sát và phân tích thực trạng vấn đề
 • Đánh giá sự cần thiết và mục tiêu cần đạt được
 • Xác định phạm vi và phương pháp tiến hành
 • Xây dựng nội dung quản lý và soạn thảo tài liệu
 • Hướng dẫn áp dụng, triển khai và đánh giá thực hiện.